Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Małymi porcjami wyjadasz me serce.
— Śmiałek
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viaharridan harridan
Reposted fromsunwalk sunwalk
Pamiętam, jak babka mówiła, że nie zawsze człowiekowi śnią się jego sny. Mogą się na przykład śnić panu sny umarłych, które im nie zdążyły się przyśnić. Czy sny tych, którzy dopiero przyjdą na świat. Nie mówiąc, że według babki, sny wędrują nieraz po domach, po wsiach, po miastach i w ogóle. I nawet zdarza się, że czasem pobłądzą. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromolewka olewka viaharridan harridan
5039 8498
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viapesymista pesymista
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viapesymista pesymista
Reposted fromiminlove iminlove
Reposted fromiminlove iminlove

A comic about anxiety.

heymonster:

At least that’s what it’s like for me. 

Reposted fromashe ashe viapesymista pesymista
Nie martwcie się. Prawdopodobnie pobijam Was w tej żałosności w dosłownie wszystkich dziedzinach życia. Jakby się coś na mnie kurwa uparło. 
6441 c090
Reposted fromsix-eyes-from-hell six-eyes-from-hell viagoby goby
Jak gdyby jedynym właściwym czasem życia była przeszłość.
— Z.Nałkowska - Granica
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

- Impreza super, ale ogólnie chujowo.
- Ogólnie to wiem, dlatego zapytałem o imprezę.
— Mirosław Nahacz
7346 65ac
Reposted fromnonono nonono viaharridan harridan
Nie wiem, kurwa, co robić.
Czuję na sobie presję czasu, ale nic nie idzie po mojej myśli.
— Anonimous
Reposted frommankiller mankiller
Każdy człowiek ma to, na co się odważy.
ile razy można zaczynać od nowa.
Reposted fromelektronowy elektronowy
Nigdzie nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku, z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll
Reposted fromeklerrka eklerrka
0789 edda
Reposted from654675674 654675674 viamyshirt myshirt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl